ระดับมหาวิทยาลัย
เรียนต่อต่างประเทศ > ระดับมหาวิทยาลัย
 
 
Download คู่มือโครงการเรียนต่อต่างประเทศระดับมหาวิทยาลัย
ทุนมหาวิทยาลัย 2+2 (Community College) 
โครงการนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

            MPLC ร่วมกับองค์กร Educatius ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการต่อรองและหาทุนมหาวิทยาลัยสำหรับเด็กนักเรียนไทยในระดับปริญญาตรีและโท ทางเราจะหาทุนให้กับนักเรียนประมาณ 60% จากค่าเรียนจริงและค่าหอพักจากมหาลัยที่เข้าร่วมมากกว่า 100 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จและแนบใบรับรองผลการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ
2. ภายใน 3 วันทำการเราจะสามารถยืนยันได้ว่านักเรียนมีคุณสมบัติพอสำหรับโครงการของเรา หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าสมัคร $300
    ด้วยบัตรเครดิต (หักจากค่ามัดจำ3,000 $) หรือนักเรียนสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินมัดจำเต็ม $ 3000 ตั้งแต่เริ่มก็ได้
3. ภายใน 7 วันทำการเราจะส่งจดหมายส่วนบุคคลให้สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ทุนการศึกษาจากข้อเสนอจาก 5 มหาวิทยาลัย (ส่วนสำหรับผู้สมัคร
    ปริญญาโทเราจะนำเสนอ 3 ทางเลือก)
4. ภายใน 10 วันทำการ (หรือน้อยกว่า)นักศึกษาสามารถเลือกตัวเลือกอันดับแรกที่มีทุนการศึกษา เสนอให้ได้
5. นักศึกษาจ่ายยอดคงเหลือของ $ 2700 จากมัดจำ (ในกรณีที่ไม่ได้จ่ายเต็มแต่เริ่ม) เพื่อรักษาตำแหน่งจองการเสนอทุนการศึกษาและจากนั้นจะเริ่มต้น
    ขั้นตอนการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือก และข้างล่างคือรูปแบบเอกสารที่จะต้องมีดังต่อไปนี้:
          -    แบบฟอร์มใบสมัครเฉพาะเจาะจงกับสถานศึกษาที่เลือก
          -    สำเนาต้นฉบับรับรองประกาศนียบัตรมัธยมปลาย(เป็นภาษาอังกฤษ) ถ้านักเรียนยังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย สามารถนำจดหมายยืนยัน
               จากโรงเรียนมัธยมมาใช้ได้
          -    ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4ปีของโรงเรียนมัธยม(เป็นภาษาอังกฤษ)
          -    ใบคะแนนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการส่งโดยตรงจากศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ
          -    Recommend letter อย่างน้อยสองฉบับแนะนำในภาษาอังกฤษจากครู หรือ นายจ้าง
          -    เขียนเรียงความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Personal statement or essay)
          -    หนังสือรับรองทางการเงินหรือหนังสือการสนับสนุนพร้อมกับจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการ ของธนาคารเกี่ยวกับเงินทุนที่เพียงพอ
               สำหรับปีการศึกษาเต็มรูปแบบ
          -    สำเนาพาสปอร์ต
          -    เอกสารอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกต้องการเพิ่ม

6. ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาและออก I-20 เรียบร้อย
7. นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการโดย:
          -    นักศึกษายินยอมที่จะชำระเงินที่เหลือกับทางสถานศึกษา
          -    นักศึกษากรอกข้อมูลเอกสารที่อยู่อาศัย, สุขภาพ, และการฉีดวัคซีนและเลือกเรียนวิชา

8. นักศึกษาเริ่มทำ VISA ได้

 

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
TEL : 02-437-9090, 02-863-0991, 02-437-4088
FAX : 02-437-9090
เกี่ยวกับเรา เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องภาพ ทำวีซ่าและแปลเอกสาร
ติดต่อเรา Video
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
โครงการ Work & Travel  
Summer course  
เรียนต่อต่างประเทศ  
 
Mrs.Pu's Language Center Co.,Ltd.
32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 คลองสาน กทม.10600
Tel : 02-437-4088/ 02-437-9090/ 02-863-0991
Fax : 02-437-9090
Website : www.mplclanguage.com
Facebook : https://www.facebook.com/MPLCThailand
Line : mplc123