นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยไปต่างประเทศ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน > นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยไปต่างประเทศ
 
 
Download คู่มือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ทำไมต้อง MPLC เกี่ยวกับทุน ค่าสมทบทุนโครงการ 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Testimonial Gallery 
ทำไมถึงต้องมาแลกเปลี่ยนกับ MPLC

1. MPLC มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
         1.1 คอร์สเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 เดือนเต็ม (อยู่ในค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว)
              1.1.2 สอนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา / วิชา Speech / การพูดหน้าชั้น ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนบอกว่ายาก และนักเรียนจะต้องเรียน

              1.1.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อม เช่น Pyjamas Day, Prom Day, Costume Day เป็นต้น Click เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน
                     และทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักเรียนไม่เกิดอาการที่เรียกว่า การช็อคทางวัฒนธรรม (Cultures Shock)
                     เพราะท่างเราเห็นว่าเด็กไทยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กขี้อาย ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติส่วนใหญ่จะกล้าแสดงออกไม่เขินอาย

         1.2 มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียนก่อนการเดินทาง ซึ่งปฐมนิเทศ โดยเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่จะบินมา และตัวแทนโครงการ
              ในประเทศไทย อาจารย์เครือวัลย์ พูลภัทรชีวิน

         1.3 ทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องในโครงการ

         1.4 การเรียนทำอาหาร กับภัตตาคาร Lee Kitchen เพื่อให้นักเรียนสามารถทำอาหารทานเอง และทำให้ Host Family ทานได้ เป็นการสร้าง
              ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

         1.5 นักเรียนรุ่นใหม่จะได้พี่รหัสของตัวเอง ไว้คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา

2. นักเรียนที่สอบผ่าน สามารถเลือกประเทศทีจะแลกเปลี่ยนได้ เลือกประเทศไหนได้ประเทศนั้น ***
3. MPLC เป็นองค์กรขนาดกลาง มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มีใจรัก และดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ในแต่ละปีมีนักเรียนประมาณ 60 - 70 คน
4. นักเรียนทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแล และมีการรายงานผล ในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง MPLC จะส่งให้ผู้ปกครองผ่านทางอีเมล์
5. จากคำบอกเล่าของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการกับ MPLC พูดถึง MPLC ว่าไม่เหมือนกับบริษัท แต่เป็นเหมือนบ้าน ที่มีพ่อ แม่ พี่ น้อง และเพื่อนๆ
    มีความเป็นกันเอง และอบอุ่น
6. ตัวแทนโครงการ อาจารย์เครือวัลย์ พูลภัทรชีวิน เมื่อครั้งเป็นนักเรียน ก็เคยเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนขององค์กร World Vision เช่นเดียวกัน
    อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทั่งจบปริญญาตรี รวมเวลากว่า 10 ปี ทำให้อาจารย์รู้ และเข้าใจ
    ถึงขั้นตอนการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การปรับตัวเข้าหาสังคมใหม่ หรือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ลูกชาย
    ของอาจารย์ทั้ง 2 คน ก็เข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เหมือนคุณแม่ เช่นเดียวกัน

 

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
TEL : 02-437-9090, 02-863-0991, 02-437-4088
FAX : 02-437-9090
เกี่ยวกับเรา เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องภาพ ทำวีซ่าและแปลเอกสาร
ติดต่อเรา Video
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
โครงการ Work & Travel  
Summer course  
เรียนต่อต่างประเทศ  
 
Mrs.Pu's Language Center Co.,Ltd.
32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 คลองสาน กทม.10600
Tel : 02-437-4088/ 02-437-9090/ 02-863-0991
Fax : 02-437-9090
Website : www.mplclanguage.com
Facebook : https://www.facebook.com/MPLCThailand
Line : mplc123