โครงการ Work & Travel
 
 
 
Download คู่มือโครงการ Work & Travel
Download ตัวอย่างงาน
ตัวอย่าง job Job available Tax Refund 
เกี่ยวกับโครงการ รุ่นพี่เล่าสู่กันฟัง Gallery 

Mrs. Pu’s Language Center

รับสมัครนักศึกษา อายุระหว่าง 18-28 ปี ที่สนใจไปหาประสบการณ์ทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (J-1 Visa) ทำงานในช่วงปิดเทอมประมาณ 2 - 3 เดือน เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และ มีนาคม - พฤษภาคม โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสทำงานหลายสาขา และมีโอกาสท่องเที่ยว หลังจากจบโครงการ นักศึกษาจะได้ฝึกภาษา และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีรายได้ จากการ ทำงานอย่างต่ำชั่วโมงละ 7.5 - 11 เหรียญ วันละ 8-10 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 4-5 วัน (ประมาณ 32 - 40 ชม. / อาทิตย์)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 - 28 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปี 1 - ปี 4 และปริญญาโท ปี 1 - ปี 2
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง - สูง
4. มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป พร้อมที่จะทำงานหนัก
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ - มีทัศนคติที่ดี (ผู้ปกครองสนับสนุน)

ระยะเวลาการทำงาน

ทำงาน 2-3 เดือน ช่วงปิดเทอม นักศึกษาสามารถท่องเที่ยวหลังจบโครงการแล้ว

การเดินทาง

นักศึกษาเดินทางเป็นกลุ่ม หรือคนเดียวแล้วแต่ลักษณะงานที่ได้รับ อาจจะมีเจ้าหน้าที่รอรับปลายทางแล้วแต่งานที่นักศึกษาเลือก

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
5,000 บาท (รวมอยู่ในค่าโครงการ)

ค่าเข้าร่วมโครงการ

ราคาเต็ม 75,000 บาท (มีโปรโมชั่นในแต่ละเดือน) พร้อมเรียนภาษาอังกฤษฟรี 2 ครั้ง ก่อนสอบสัมพาษณ์

ค่าเข้าร่วมโครงการนี้รวม

1. ค่าสมัครกับองค์กรที่อเมริกาและค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน
2. ค่าดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019)
3. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
4. คู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อม ID card
5. ให้คำแนะนำในการทำ Social Security Card
6. เจ้าหน้าที่องค์กรต่างประเทศ บริการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
7. การจัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางที่ประเทศไทย (Pre-departure Orientation)
8. การบริการวางแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน
9. ค่าเสื้อโครงการ Work & Travel
ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าดำเนินการทางวีซ่า 8,500 บาท
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (อยู่ระหว่าง 40,000 – 70,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินและช่วงเวลาในการเดินทาง โดยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ
    สามารถหาซื้อได้ด้วยตนเองหรือบริการจาก MPLC)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าข้าว ค่าเดินทาง ค่าของใช้ส่วนตัว (ขึ้นอยู่กับรัฐและงานที่น้องๆ ได้) ฯลฯ
4. ค่าที่พัก(ขึ้นอยู่กับรัฐและงานที่น้องๆ ได้) ฯลฯ
5. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

รวมค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ**

ประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป (ค่าโครงการ 83,500 [หรือมีโปรโมชั่น] + ค่าดำเนินวีซ่า 8,500 บาท + ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 30,000-60,000 บาท)
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาสามารถสมัครผ่านทาง http://www.mplclanguage.com/register_awa.html หรือ Line: @mplcthailand
2. สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 กับอาจารย์ต่างชาติ เพื่อวัดระดับภาษา ผ่านแล้วจึงมัดจำ 5,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
    เมื่อผู้สมัครมัดจำจะได้ราคาค่าโครงการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
3. ชำระงวดที่ 2 จำนวน ที่เหลือ ขึ้นอยู่กับราคาโปรโมชั่นในแต่ละเดือนที่ผู้สมัครได้รับสิทธิ์
4. ชำระค่าดำเนินการทาง Visa จำนวน 8,500 บาท ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน โดยทางโครงการจะดำเนินการทำ Visa ให้กับนักศึกษาทั้งหมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า ประกอบด้วย

5.1 ตอบคำถามวีซ่า โดยทางโครงการจะส่งคำถามให้นักศึกษาทางอีเมล์
5.2 DS 2019 ทางโครงการดำเนินการให้
5.3 Transcript ครั้งล่าสุด เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
5.4 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
5.5 ไฟล์รูปถ่ายสีสำหรับทำวีซ่า ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มองเห็นหูทั้ง 2 ข้าง ขนาดหน้าเท่าเหรียญสิบ พร้อมรูปจริง 2 รูป
5.6 หลักทรัพย์ของนักศึกษา หรือผู้ปกครอง (ตัวจริง หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน) ใช้ในวันสัมภาษณ์วีซ่าเท่านั้น
5.7 Passport ตัวจริง

6. นักศึกษาเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนภายหลัง)

7. ซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากได้รับ Visa ทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักศึกษา ในราคาพิเศษ (แต่ถ้านักศึกษา สามารถซื้อได้
    ในราคาที่ถูกกว่า ทางโครงการยินดีให้นักศึกษาซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้) แต่ต้องส่งรายละเอียดตั๋วให้กับทางโครงการก่อนวันเดินทาง 3 อาทิตย์

***สัมภาษณ์วีซ่าให้ผ่านก่อน แล้วค่อยซื้อตั๋ว***

             หมายเหตุ : โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ็กส์สลิปการโอนมาที่ 02-437-9090 (โดยระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียนให้ชัดเจน)

เกี่ยวกับเรา เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องภาพ ทำวีซ่าและแปลเอกสาร
ติดต่อเรา Video
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
โครงการ Work & Travel  
Summer course  
เรียนต่อต่างประเทศ  
 
Mrs.Pu's Language Center Co.,Ltd.
32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 คลองสาน กทม.10600
Tel : 02-437-4088/ 02-437-9090/ 02-863-0991
Fax : 02-437-9090
Website : www.mplclanguage.com
Facebook : https://www.facebook.com/MPLCThailand
Line : mplc123