โครงการ Au Pair ประเทศ USA
 
Related Links
Face The World (FTW)
Student Travel Schools (STS)
Forte
Aspect Foundation
F.L.A.G.
Portland English Language Academy
USA  AUSTRALIA  CANADA  ประสบการณ์ของผู้สมัคร 
โครงการ Au Pair ประเทศ USA : เหมาะสมกับผู้สมัครที่สนใจไปทำงาน และเรียน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Infant Au Pair : ดูแลเด็กช่วงอายุ 3 เดือน - 2 ขวบ (ช.ม เลี้ยงเด็ก 200 ชม.) ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน 500 เหรียญ ลงเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต

2. Standard Au Pair : ดูแลเด็กช่วงอายุ 2-13 ขวบ (ช.ม เลี้ยงเด็ก 200 ชม.) ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน 500 เหรียญ เรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต

3. Educare Au Pair : ดูแลเด็กเช่นเดียวกับ Infant และ Standard แต่จะได้ค่าลงทะเบียน ฟรี 1,000 เหรียญ เรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต

               ปล. การลงทะเบียนสามารถเรียนอะไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น สมัครเรียน มหาลัยชุมชน, โรงเรียนภาษาหรือเรียนทำอาหาร เป็นต้น


สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ Au pair

1. Au Pair จะได้รับวีซ่าประเภท J1
2. Free ทุนการศึกษา 500 - 1,000 เหรียญ
3. Free ที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อ และ ห้องนอนส่วนตัว
4. Free ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
5. รายได้เดือนละ 25,000 - 30,000 บาท
6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
7. การดูแลตลอดโครงการ 1-2 ปี (โดยที่ปรึกษาประจำเขต)

ค่าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

• ค่าออนไลน์ใบสมัคร 5,000 บาท (ใบสมัครแจกฟรี ค่าออนไลน์ชำระตอนพร้อมสัมภาษณ์กับโฮสแฟมิลี่เท่านั้น)
• ค่าโครงการ 29,500 บาท (ชำระหลังแมชต์)
• ค่าประกันก่อนเดินทาง 2,500 บาท (ชำระหลังแมชต์)
• ค่าประกันพิเศษ คุ้มครองไม่จำกัด 16,500 บาท (ชำระหลังแมชต์)
• ค่าประกันกีฬาทุกชนิด 2,900 บาท (ชำระหลังแมชต์ถ้าต้องการ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายหน่วยงานนอกที่ออแพร์ต้องชำระ

• ค่าวีซ่า $180
• ค่าธรรมเนียมใบรับรองประวัติอาชญากรรม (1500 บาท )
• ค่าตรวจสุขภาพ 1500-3000 บาท (ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่คุณเลือก)
!! สมัครตอนนี้ ฟรีสัมภาษณ์ online กับ MPLC และเรียนฟรีภาษาอังกฤษ 6 ชม. !!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 18 - 26 ปี
2. จบ ม.6 หรือ กำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับ ป.ตรี
3. มีใจรักเด็ก ใจเย็น ทำหน้าที่พี่เลี้ยงได้ ต้องมีชั่วโมงเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 200 ชม.
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับพื้นฐาน
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่
6. สามารถขับรถยนต์ได้ยิ่งดี
7. ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
8. สามารถสมัครได้ผ่านทางลิ้งค์สมัครออนไลน์ หรือมาสมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

1. Free ค่าสมัคร
2. ผู้สมัครโทรมานัด วัน เวลา ที่สะดวก เพื่อขอสัมภาษณ์ จะมาด้วยตัวเอง หรือ Skype ก็ได้
3. ทางโครงการจะส่งใบสมัครให้กรอกทาง Email
4. เมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ให้นำเอกสารมาส่งพร้อมชำระ ค่าโครงการ 10,000 บาท
5. ประวัติของผู้สมัครจะถูกโชว์ในเว็ปนี้ www.aupairfoundation.org แล้วคลิกที่ Find an Au Pair
6. เมื่อมีครอบครัวสนใจผู้สมัคร ทางโครงการจะทำการนัดหมายให้ได้คุยกัน ทาง Skype โทรศัพท์หรือ Email
7. เมื่อได้ครอบครัวแล้ว จึงชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ 45,000 บาท

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี นับจากวันก่อนเดินทาง
2. สำเนาใบขับขี่สากล (ถ้ามี)
3. ประกาศนียบัตร ม.6 หรือ Transcript กรณีที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่
4. ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (ขอที่ สตง.)
5. รูปถ่ายทำสำหรับทำ วีซ่า หน้าตรง, เห็นหูชัดเจน, ยิ้ม พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ 

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
TEL : 02-437-9090, 02-863-0991, 02-437-4088
FAX : 02-437-9090
เกี่ยวกับเรา เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องภาพ ทำวีซ่าและแปลเอกสาร
ติดต่อเรา Video
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
โครงการ Work & Travel  
Summer course  
เรียนต่อต่างประเทศ  
 
Mrs.Pu's Language Center Co.,Ltd.
32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 คลองสาน กทม.10600
Tel : 02-437-4088/ 02-437-9090/ 02-863-0991
Fax : 02-437-9090
Website : www.mplclanguage.com
Facebook : https://www.facebook.com/MPLCThailand
Line : mplc123