เกี่ยวกับเรา
 
 
Related Links
Face The World (FTW)
Student Travel Schools (STS)
Forte
Aspect Foundation
F.L.A.G.
Portland English Language Academy

About MPLC

          MPLC เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศมายาวนาน และมีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลการดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการเป็นไปโดยความสำเร็จ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง จากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้สามารถให้คำปรึกษา และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

          อาจารย์เครือวัลย์ พูลภัทรชีวิน เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศูนย์ภาษาอาจารย์ปู และบริษัท MPLC มานานกว่า 20 ปี อาจารย์ปูมีประวัติการศึกษาได้รับทุนการศึกษาฟรีจาก World Vision จึงทำให้อาจารย์ปูมีแรงบันดาลใจในการเปิดบริษัท ที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่างต่างประเทศ อีกทั้งอาจารย์ปูศึกษาจบปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) จาก University of Minnesota, USA.

          อาจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน เป็นที่ปรึกษาให้กับ MPLC ท่านจบปริญญาเอกปรัชญาการศึกษา และ อนาคตศึกษา (Philosophy of education - Futures Studies) จาก University of Minnesota, USA. ในอดีต เคยเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส), ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวางแผนคณะครุศาสตร์จุฬาฯ ในปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาคุณภาพ, กรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและที่ปรึกษาศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้ MPLC จะมีโครงการทางด้านการศึกษาหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม – เป็นโครงการสำหรับนักเรียนไทยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ โดย MPLC มีองค์กรต่างประเทศที่ร่วมด้วยทั้งหมด 5 องค์กร คือ FTW (Face The World), FIEA (Forte International Exchange Association, ASPECT foundation, F.L.A.G.S (Foreign Links Around the Globe) and STS (Student Travel Schools) เพื่อที่จะทำให้ปัญหาในการหาครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันในแต่ละปีน้อยลง และทำให้นักเรียนมีโอกาสสามารถเลือกประเทศอื่นๆ ที่จะไปแลกเปลี่ยนได้มากขึ้น
2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติมาไทย – เป็นโครงการนำนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติมาประเทศไทยในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม โดยที่มีครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย โรงเรียนและ MPLC เป็นคนดูแล
3. โครงการ Work & Travel – เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปิดเทอม อีกทั้ง MPLC ยังมี Internship หรับนักศึกษาที่ศึกษาจบแล้วต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศ ตรงตามสาขาที่เรียนมาด้วย
4. โครงการเรียนศึกษาต่อต่างประเทศระดับมัธยมถึงระดับมหาวิทยาลัย – MPLC มีการบริการติดต่อประสานงานในการส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงมีโครงการสำหรับหาทุนมหาลัย และศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชน เพื่อเข้าเรียนมหาลัยจริงใน 2 ปีสุดท้าย
5. โครงการ Summer Course – จัดแคมป์เรียนภาษาอังกฤษโดยนำนักเรียนไทยไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ
6. Intensive tour – Organize a Thailand trip for foreigners and organizations
7. โครงการ Au pair – เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ไปทำงานโดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก พร้อมสามารถศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนภาษาระหว่างเข้าร่วมโครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี


องค์กรต่างประเทศภายใต้ MPLCเกี่ยวกับเรา เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องภาพ ทำวีซ่าและแปลเอกสาร
ติดต่อเรา Video
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  
โครงการ Work & Travel  
Summer course  
เรียนต่อต่างประเทศ  
 
Mrs.Pu's Language Center Co.,Ltd.
32 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 คลองสาน กทม.10600
Tel : 02-437-4088/ 02-437-9090/ 02-863-0991
Fax : 02-437-9090
Website : www.mplclanguage.com
Facebook : https://www.facebook.com/MPLCThailand
Line : mplc123